ABC Taal

ABC TAAL verzorgt taaltrainingen Nederlands aan Anderstaligen. Je moet dan denken aan het trainen voor het inburgeringsexamen en het Staatsexamen.